Projektledning

Ann är en drivande, målinriktad projektledare och har hunnit vara med och utveckla och arbeta med många olika uppdrag.

Bygd och stad i balans
Aktuellt just nu är utveckling på landsbygden i Bygd och stad i balans, på uppdrag av Örnsköldsviks kommun. Lena Lindström är kontaktperson. Läs mer här.
Örnsköldsvik utsågs 2012 av Hela Sverige ska leva till Årets kommun, en fin utmärkelse i hård konkurrens med många andra kommuner. Vi sträcker stolt på oss!

Fokus Framgång
På uppdrag av Tillväxtverket arbetar Ann Holst tillsammans med Marie Simonsson med företagande kvinnor i gröna näringarna. Affärsutveckling är syftet, genom att tydliggöra mål och skapa handlingsplaner, träna förhandling, kommunikation mm ska företagarna tjäna mer pengar och jobba smartare.

Botnisk Qraft
På uppdrag av Handelskammaren i Västerbotten arbetade Ann med att knyta samman Örnsköldsvik och Umeå. I praktiken är det ett arbete med affärsutveckling med deltagare från båda länen som möts, lär mer, lär känna varandra för att kunna bredda marknaden. Vill du veta mer, ta kontakt med Gunilla Lindner.
 
Kompetenstrappan
Nätverket Klöverdam i Örnsköldsvik tog initiativ till att arbeta med affärsutveckling med målgrupp företagande kvinnor i alla branscher. Ann har utifrån målgruppens behov organiserat och lett projekten från start till mål. Företags- och affärsutveckling som har givit mycket goda resultat och uppmärksammats på många håll – i Örnsköldsvik, i länet och nationellt. Kort rapport finns här

Koordinator för ambassadörer
Sedan februari 2011 är Ann koordinator för Ambassadörer för kvinnors företagande i Västernorrland, på uppdrag av Winnet Västernorrland och Tillväxtverket. Läs mer här

Analys och projektskrivning
Ann har under åren genomfört analyser och formulerat projektansökningar för olika organisationer.
  • ESF-ansökningar på uppdrag av Birsta City, BAE Systems, Uppsala Kommuns Fastighets AB
  • Leader Höga Kusten, programskrivning
  • Landsbygdsprogram Länsstyrelsen Västernorrland
  • Landsbygdsstrategi Timrå kommun 
  • Winnet Västernorrland
  • LRF Västernorrland
  • Med flera!

Styrelsearbete och engagemang
En av framgångsfaktorerna är det engagemang som Ann tar med sig överallt, och det har lett till att hon klivit in i olika styrelser för att påverka och utveckla. Hägglunds Idrotts och Fritids Klubb, Nävertjäls Bygdegårdsförening, nätverket Klöverdam är några exempel. Det finns alltid ett lärande att ta med sig!

Nyheter

2/21/2014
Att ha en mentor är ett urgammalt och fantastiskt bra verktyg för att utveckla s...
10/8/2013
Fick bra påfyllning häromdagen då vi diskuterade skillnaden mellan att vara proa...
9/26/2013
I vinter blir det nya insatser i de gröna näringarna, mer affärsutveckling! Härl...