Affärsutveckling gröna näringar

På uppdrag av Tillväxtverket kommer vi att driva affärsutveckling för företagande kvinnor i gröna näringarna. Området är Jämtland och Västernorrland, samarbetspartner är Marie Simonsson.

- Det ska bli väldigt spännande att jobba tillsammans, vi har båda rötter i jord och skog och har jobbat med affärsutveckling på var sitt håll. Nu bygger vi vidare på de kompetenser och erfarenheter vi har hunnit samla på oss.

- Vi hoppas på stor spännvidd hos deltagarna, de kommer givetvis att kunna lära mycket av varandra. Det kan bli många spännande möten och nya idéer kan uppstå!

Nyheter

2/21/2014
Att ha en mentor är ett urgammalt och fantastiskt bra verktyg för att utveckla s...
10/8/2013
Fick bra påfyllning häromdagen då vi diskuterade skillnaden mellan att vara proa...
9/26/2013
I vinter blir det nya insatser i de gröna näringarna, mer affärsutveckling! Härl...