Botnisk Qraft

Är en länsgräns något som vi inte får överskrida? Eller finns det fördelar med att knyta kontakter mellan varandra? Vi tror på det senare!
Affärsutveckling med syfte att lära mer men också bredda marknaden är ett sätt att skapa kontakt över gränserna. Handelkammaren i Västerbotten är projektägare för Botnisk Qraft där Umeå och Örnsköldsvik arbetar tillsammans, Ann är spindel för Örnsköldsvik. Programmet pågår under 2012.

Nyheter

2/21/2014
Att ha en mentor är ett urgammalt och fantastiskt bra verktyg för att utveckla s...
10/8/2013
Fick bra påfyllning häromdagen då vi diskuterade skillnaden mellan att vara proa...
9/26/2013
I vinter blir det nya insatser i de gröna näringarna, mer affärsutveckling! Härl...