Personliga styrkor – SDI

Allt fler inser vikten av att arbeta med sina personliga styrkor och drivkrafter. Vi vet att det vi fokuserar på växer, om vi lägger fokus på det vi är bra på i teamet eller på arbetsplatsen utvecklas vi och blir än starkare!

SDI® (Strength Deployment Inventory®) är ett väl beprövat verktyg som utvecklar medarbetarnas samarbetsförmåga, och sänker kostnaderna för konflikter. Det är flaggskeppet i en serie av kartläggningar som baseras på RAT; Relationship Awareness Theory. Det är ett beteendevetenskapligt instrument; genom att kartlägga vad som motiverar var och en får vi veta mer om oss själva och varandra. När vi vet mer om vilka drivkrafter som motiverar beteendet kan vi utveckla förmågan att kommunicera och hantera konflikter.

  • SDI fokuserar på våra styrkor och vi lär känna varandra bättre
  • SDI förbättrar kommunikationen och förståelsen för varandra
  • SDI förklarar vårt agerande
  • SDI ger möjlighet att hantera konflikter
  • SDI ger dig och teamet möjlighet att prestera bättre
Ann Holst är certifierad handledare och leder er gärna i arbetet som kan göras olika grundligt, delas upp eller göras under en till två dagar – allt efter era önskemål.

Nyheter

2/21/2014
Att ha en mentor är ett urgammalt och fantastiskt bra verktyg för att utveckla s...
10/8/2013
Fick bra påfyllning häromdagen då vi diskuterade skillnaden mellan att vara proa...
9/26/2013
I vinter blir det nya insatser i de gröna näringarna, mer affärsutveckling! Härl...