Projekt - från start till mål!
Projekt - arbetsform för utveckling
Projekt som arbetsform har funnits med i verktygslådan sedan mitten av 90-talet, erfarenheten är alltså lång. Att arbeta mot tydliga mål under en begränsad tid, att verkligen veta vad som ska uppnås, hitta kreativa lösningar och nya vägar inom vissa givna ramar - det kallar vi projekt!

Projekt är oftast fokuserade på att utveckla något, att testa nya former och kunna ta fram något som kan användas löpande när projekttiden är över. Nyfikenhet på vad som kan bli resultat och lusten att prova nytt är delar som gör att det är ett spännande arbetssätt.

Analyser och ansökningar
Det viktigaste är att starta i behoven, hur ser det ut nu och vad behöver förändras? Vad ska hända efter projektet, hur vill ni att det ska vara då, hur ska verksamheten leva vidare? Eller är det en insats som ska testköra något, att prova en idé och se om det här är en möjlig väg?
När ni behöver förtydliga behoven, skriva ansökan, formulera mål eller bolla idéer - hör av er!

Bygd och stad i balans
Örnsköldsviks kommun satsar medvetet på "både-och". Det behövs faktiskt både landsbygd och stad, de stimulerar varandra och ger näring på olika sätt. Överallt pågår urbanisering, över hela världen, men i Örnsköldsvik finns en tydlig politisk vilja att behålla service, skolor, vägar mm i hela kommunen. För att ge extra skjuts åt arbetet bedrivs projektet "Bygd och stad i balans", där Ann Holst är projektledare. Läs gärna mer på www.ornskoldsvik.se/landsbygd

Kompetenstrappan
Ett koncept som har betytt mycket för många deltagare, att gå in i ett utvecklingsprogram och jobba med sitt eget företag har verkligen skapat eko och nöjda deltagare. Genom att fylla på kunskap via seminarier, ta med uppgifter därifrån - hemläxa - och diskutera vidare i en mindre grupp har utvecklingsresan ibland startat och ibland tagit rejäl fart.

Detta koncept ligger nu som grund i uppdraget att inom Jämtland och Västernorrland arbeta med affärsutveckling inom de gröna näringarna.

Nyheter

2/21/2014
Att ha en mentor är ett urgammalt och fantastiskt bra verktyg för att utveckla s...
10/8/2013
Fick bra påfyllning häromdagen då vi diskuterade skillnaden mellan att vara proa...
9/26/2013
I vinter blir det nya insatser i de gröna näringarna, mer affärsutveckling! Härl...